Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 • pomaga odnaleźć to, co w nich dobre, odkryć umiejętności i zasoby
 • doradza gdzie możne uzyskać pomoc
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 • uczy jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak zarządzać domowym budżetem,
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 • doradza jak chronić dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu oraz w uzasadnionych sytuacjach towarzyszy członkom rodziny przy załatwianiu spraw urzędowych. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 2godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz sporządza sprawozdania z wykonanych działań.Współpracuje z pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną i dla jej dobra. Wspiera rodzinę w dążeniach aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w swoim środowisku rodzinnym.
Asystent rodziny pomaga zrealizować rodzinie, to co jest dla niej korzystne i niezbędne z punktu widzenia służb społecznych. Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.